Ναυπηγεία 2021

Θερμομόνωση και στεγανοποίηση κτιρίου μέθοδο κλασική συμβατική

Αποτελείται από θερμομονωτικές πλάκες, γραφιτούχα διογκωμένη πολυστερίνη 6εκ στη συνέχεια αφρό μπετό να δώσουμε κλείσεις για την καλύτερη απορροή των νερών και το τελικό στάδιο στεγανοποίηση με ασφαλτικές μεμβράνες με λευκή ψηφίδα 6 kgm2

Με αυτή τη μέθοδο επιτυγχάνουμε εξοικονόμηση ενέργειας έως 65%

Και προστασία από τις υγρασίες 100%

Σχετικά Έργα