Η εταιρεία μας εφαρμόζει μονώσεις μόνο με πιστοποιημένα συστήματα βάση ΕΛΟΤ και με τις προδιαγραφές του ΚΕΝΑΚ.

 

Με τον όρο μόνωση ταράτσας αναφερόμαστε στο σύνολο των εργασιών που πρέπει να διεκπεραιωθούν, ώστε να επιτευχθεί η προστασία του εκάστοτε κτιρίου από εξωτερικούς περιβαλλοντικούς παράγοντες, όπως ο ήλιος, η βροχή και η υγρασία. Για την εγκατάσταση της χρησιμοποιούνται μόνο εξειδικευμένα υλικά. Η μόνωση, η αλλιώς θερμομόνωση ταράτσας, θεωρείται απαραίτητη για την προστασία του κτιρίου από τις διακυμάνσεις της θερμοκρασίας, διατηρώντας το ύψος της σε φυσιολογικά επίπεδα.

Η μόνωση ταράτσας χωρίζεται σε δύο κατηγορίες:

Συμβατική μόνωση: Κατά τη συμβατική μόνωση ταράτσας, η στεγανοποιητική μεμβράνη τοποθετείται πάνω από το στρώμα της θερμομόνωσης. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται η προστασία της θερμομόνωσης και η απόδοση των θερμομονωτικών υλικών στο μέγιστο βαθμό. Επιλέγοντας τη συμβατική, η αλλιώς κλασική, μόνωση ουσιαστικά στεγανοποιείται η θερμομόνωση και αποτρέπεται η ροή υδάτων στη θερμομονωτική στρώση, παρέχοντας απόλυτη προστασία εναντίον της υγρασίας.

Ανεστραμμένη μόνωση: Πρόκειται για μία νεότερη μέθοδο μόνωσης, κατά την οποία τα στεγανωτικά υλικά τοποθετούνται απευθείας πάνω στην κατασκευή. Η στεγανωτική στρώση τοποθετείται κάτω από τη θερμομόνωση, με αποτέλεσμα να προστατεύεται από τις καιρικές μεταβολές και να διατηρεί μια σταθερή θερμοκρασία καθ? όλη τη διάρκεια του χρόνου. 

Θα πρέπει πάντα να λαμβάνεται υπ ?όψιν πως οι παράγοντες που καθορίζουν το είδος της μόνωσης μιας ταράτσας ποικίλουν και εξαρτώνται από συντελεστές, όπως η παλαιότητα του κτιρίου, η κατάσταση της ήδη υπάρχουσας μόνωσης και το μέγεθος του προϋπολογισμού που είναι διαθέσιμο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΜΟΝΩΣΗ ΤΑΡΑΤΣΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΗ-ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ)

 

Η μόνωση ταρατσών είναι απαραίτητη για κάθε κτίριο, ώστε να διατηρεί την θερμοκρασία του σε φυσιολογικά επίπεδα, ουσιαστικά είναι η μόνωσή του από το κρύο και τη ζέστη. Αναλαμβάνουμε τη θερμομόνωση ταρατσών κάθε κτιρίου, κάνοντας χρήση των πιο ποιοτικών και ανθεκτικών υλικών.

Τρόπος εφαρμογής:

 • Καθαρισμός όλης της επιφάνειας, εξομάλυνση αυτής και ξήλωμα διαφόρων σαθρών κονιαμάτων.
 • Επάλειψη με ασφαλτικό γαλάκτωμα σε όλο το μήκος και πλάτος της επιφάνειας για τη δημιουργία φράγματος υδρατμών.
 • Τοποθέτηση θερμομονωτικών πλακών διογκωμένης πολυστερίνης ή σε εξαιρετική περίπτωση τοποθέτηση εξιλασμένης πολυστερίνης.
 • Κατασκευή ελαφροσκυροδέματος με ειδική πρέσα 10 έως 15 εκατοστά με ρύσεις προς τις υδρορροές περίπου 1% και μερικής θερμομόνωσης, με kcal/mh °C για πυκνότητα 350 κιλών/κ.μ.
 • Μετά το πέρας 36 ωρών και άνω - εκτός υψηλών θερμοκρασιών - επάλειψη του ελαφροσκυροδέματος με ασφαλτικό βερνίκι σε όλο το μήκος και πλάτος της επιφάνειας
 • Στρώση διαχείρισης υδρατμών
 • Στεγανωτική στρώση με ελαστομερείς ασφαλτικές μεμβράνες (SBS) με άνω επικάλυψη ορυκτής λευκής ψηφίδας (-20 C)bituline 5kg η 6kg. Η θερμοσυγκόλληση της κάθε μεμβράνης στο υπόστρωμα γίνεται με τη χρήση κατάλληλου φλόγιστρου.
 • Η στεγανοποίηση θα σηκωθεί περιμετρικά 20cm σε ύψος ώστε να δημιουργηθεί μια στεγανή λεκάνη.
 • Ενίσχυση της στεγανοποίησης με πρόσθετα κομμάτια μεμβράνης, σε όλα τα ευπαθή σημεία.
 • Τοποθέτηση σωλήνων (εξαεριστήρων βάθους) με πλευρικές οπές και καπέλα στο υπόστρωμα.
 • Στο τελικό στάδιο γίνεται τοποθέτηση ελαστομερής ειδικής πολυουρεθανικής μαστίχης στους συνδέσμους της μόνωσης με τα μεταλλικά στοιχεία.

Επιπλέον ενίσχυση της μόνωσης

 • Δημιουργία περιθωρίων (λουκιών) περιμετρικά της επιφάνειας. Τα περιθώρια αμβλύνουν την γωνία ανόδου των ασφαλτικών μενβράνων.
 • Προσθήκη ειδικών τεμαχίων λάμας για επιπλέον στήριξη της μόνωσης περιμετρικά των ασφαλτικών μεμβράνων
 • Για περαιτέρω ενίσχυση της μόνωσης προτείνεται δεύτερη στρώση ασφαλτικών μεμβράνων.

 

 

ΜΟΝΩΣΗ ΤΑΡΑΤΣΩΝ (ΑΝΕΣΤΡΑΜΜΕΝΗ)


Στην ανεστραμμένη μόνωση ταρατσών έχουμε την θερμομόνωση πάνω από την στεγανοποίηση ταρατσών. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η στεγανωτική στρώση να προστατεύεται από διάφορες καιρικές μεταβολές.

 

Τρόπος εφαρμογής:

 • Πολύς καλός καθαρισμός του υποστρώματος, απομάκρυνση όλων των σαθρών τμημάτων και επισκευή αυτών.
 • Επάλειψη με ασφαλτικό βερνίκι σε όλο το μήκος και πλάτος της επιφάνειας.
 • Θερμοσυγκόλληση ελαστομερούς ασφαλτικής μεμβράνης (SBS).
 • Η στεγανοποίηση θα σηκωθεί περιμετρικά 20cm σε ύψος ώστε να δημιουργηθεί μια στεγανή λεκάνη.
 • Ενίσχυση της μόνωσης με εφαρμογή ελαστοπλαστικού ασφαλτικού υλικού σφραγίσεως σε όλα τα ευαίσθητα σημεία.
 • Τοποθέτηση γεωυφάσματος 150 gr/m2.
 • Τοποθέτηση θερμομονωτικών πλακών εξηλασμένης πολυστερίνης.
 • Τοποθέτηση δεύτερης στρώσης γεωυφάσματος 300 gr/m2.
 • Τοποθέτηση βότσαλου ή χαλικιού.

 

 

Μόνωση ή στεγανοποίηση χρειάζεται η ταράτσα μου; Ποια η διαφορά;
Σε κάθε περίπτωση, έχουμε να κάνουμε με δύο διαφορετικές διαδικασίες. Η στεγανοποίηση αποτρέπει την εισροή υδάτων και υγρασίας στον εσωτερικό χώρο του κτιρίου χωρίς να προσφέρει μόνωση. Η μόνωση προστατεύει το κτίριο από περιβαλλοντικούς παράγοντες, εξασφαλίζοντας τις σωστές συνθήκες διαβίωσης και τη διατήρηση της θερμοκρασίας σε φυσιολογικά επίπεδα.
Τι τύπος μόνωσης ταιριάζει στην ταράτσα μου;
Οι παράγοντες που επηρεάζουν τον τύπο της μόνωσης ποικίλουν. Η επιλογή της μόνωσης που ταιριάζει σε κάθε περίσταση εξαρτάται από την παλαιότητα του κτιρίου, την κατάσταση της ήδη υπάρχουσας μόνωσης, το μέγεθος και τη συχνότητα χρήσης και βατότητας της επιφάνειας και φυσικά το διαθέσιμο προϋπολογισμό.
Τι τύπος στεγανοποίησης ταιριάζει στην ταράτσα μου;
Η εταιρία μας προσφέρει την επιλογή διεκπεραίωσης της στεγανοποίησης της ταράτσας σας μέσω δύο τρόπων. Στεγανοποίηση με hyperdesmo system και στεγανοποίηση με ασφαλτικές μεμβράνες. Το hyperdesmo είναι ιδανικό υλικό για γενική χρήση στεγάνωσης και έχει άριστη πρόσφυση σχεδόν σε όλα τα υποστρώματα με μεγάλη αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Η στεγανοποίηση με ασφαλτικές μεμβράνες παρέχει ολοκληρωμένη προστασία κατά της υγρασίας και μειώνει σε ικανοποιητικό βαθμό τις συνέπειες της ζέστης και του κρύου από το εξωτερικό στο εσωτερικό του χώρου. Έχει μεγάλη διάρκειας ζωής και προσφέρει οικονομία μέχρι και 30% στην κατανάλωση ενέργειας. Ως εταιρία προτείνουμε τη στεγανοποίηση με ασφαλτικές μεμβράνες που θεωρείται οικονομικότερη και πιο αξιόπιστη μέθοδος.
Τι κερδίζω με τη στεγανοποίηση;
Από στατιστικές έρευνες προέκυψε ότι η αυξημένη υγρασία προκαλεί η χημική διάβρωση, οξείδωση του οπλισμού, αποσάθρωση και αποσύνθεση των υλικών του σκυροδέματος. Όταν η υγρασία εισχωρεί στον φέροντα οργανισμό, γίνεται με ανομοιόμορφο τρόπο εξαιτίας της διαφορετικής κατανομής των διαστάσεων των πόρων από υλικό σε υλικό, οδηγώντας την υγρασία στην πλάκα του κτιρίου κάτωθεν αυτής σε διάφορα σημεία, δημιουργώντας προβλήματα υγρασίας και παρουσιάζονται υγρασίες στα ταβάνια δημιουργώντας σταδιακά αποσάθρωση του μπετού και την οξειδώσει του οπλισμού της ταράτσας. Έτσι κερδίζεται ένα πιο υγιές και καθαρό περιβάλλον!